Frits Abrahams tijdens Groninger Persprijs: “Journalisten houden niet van nieuws”

door | 19 april, 2010

Tags:

Ter inleiding van de Groninger Persprijs 2010 had de organisatie oud-Groninger (sportverslaggever van het Nieuwsblad van het Noorden) Frits Abrahams bereid gevonden om de toon te zetten. De huidige columnist van het NRC wees zijn gehoor � geruggensteund door de pas verschenen bundel �Gebakken Lucht� van Nick Davies � op de belabberde staat van onderzoeksjournalistiek.

�De Nederlandse journalistiek brengt te weinig nieuws�, aldus Abrahams. Hij stelde een cultuurjournalist in de leeftijd van vijftig jaar als voorbeeld. �Er zijn erbij die nog nooit z�lf nieuws hebben gehaald.�

Het journaille brengt volgens hem vaak �veilig� nieuws. Het is informatie (gebakken lucht, onzin-nieuws), klaargestoomd door afdelingen PR, verspreid door mensen die zichzelf journalist noemen. Met soms pijnlijke canards tot gevolg.

Journalisten zijn er minder voor te porren, weet de inleider. �Omdat we ze te weinig faciliteiten geven. Wat mij betreft gaan we hen onder meer beter salari�ren.� De huidige onderzoeksjournalist staat tegenwoordig tegenover een enorme overmacht; vooral dure advocaten van de tegenpartij. �Hij ervaart een enorme druk. Zowel van het thuisfront (�wanneer kom je weer eens thuis�) als van de opponent. Het is een vervelend en ondankbaar vak.�

Abrahams meldde in dit kader tevens zijn aversie tegen het TV-programma �De leugen regeert�. Alsof journalisten bewust onwaarheden verkondigen. Hooguit een slordigheid, of gewoon een fout. �De frietjes in mijn favoriete restaurant zijn ook wel eens een beetje aangebrand�, vergeleek de columnist. �Beter had de titel geluid: de Onmacht regeert.�

Afsluitend viel de spreker zijn Groninger mediagehoor niet af: �Er zijn nog steeds dappere, eerlijke mensen die aan waarheidsvinding werken.�