Luisteren en kijken naar Luisteren

door | 8 januari, 2016

Horen is kijken als luisteren bij zien’, lispelde oma zaliger zonder haar blik te lichten uit de kruiswoordpuzzel. Steevast klonk deze wijsheid als mijn moeder haar dochter een gehoorzaamheidsinstructie aan kleine Derkie liet volgen door: Heb je me gehoord!?

Het tafereeltje speelde vandaag een paar keer in mijn gedachten, terwijl ik voorbereidingswerk verrichtte voor het CommunicatieFestival ‘Luister NOW!’ in februari.

Die uitdrukking van oma heb ik nooit op school geleerd en taalkundig klopt het volgens mij evenmin, maar wat ze bedoelde is helder: luisteren is niet hetzelfde horen. En al helemaal niet ‘gehoorzamen’, zoals onze opvoeders eigenlijk met ‘luisteren’ bedoelen.

Perfect-auditief
In onze kindertijd doen ouders, leerkrachten en sporttrainers voortdurend een beroep op onze oren. Je zou toch zeggen dat luistervaardigheid bij volwassenen ruimschoots is ontwikkeld. Niets blijkt minder waar.
Laatst beweerde een goede vriendin van mij, die magazines als Psychologie Magazine en Happinez verslindt, dat na uit elkaar groeien het niet kunnen luisteren van de partner als belangrijkste reden voor scheiden geldt. En zakelijk gezien vraag ik me af hoeveel vergadertijd we zouden besparen als iedereen perfect-auditief is.

Luister NOW!
Een prima thema dus voor het CommunicatieFestival dat wij als netwerkverband van communicatieprofessionals in het Noorden volgende maand bij de Hanzehogeschool in Groningen organiseren. Een hele dag presentaties, workshops en debatten over communicatie in het algemeen en luisteren in bijzonder: ‘Luister NOW!’

Buitengewoon boeiend en gewoon gezellig om met divers gespecialiseerde collega’s op gezette tijden samen te schurken om verrassende communicatieresultaten te scoren. De CommunicatieSjop bestaat inmiddels uit ruim tien participanten en 18 februari verwachten we 150-200 deelnemers uit onze branche om ‘goed te leren luisteren, hahaha’.

Zonder muziek geen festival dus fijn dat Engbert Breuker als een soort Frits Spits om half tien ieders oren streelt met zijn ‘Levensles-Jukebox’, dat Erik Mathlener beschrijft hoe je via storytelling bereikt dat luisteraars aan je lippen hangen, dat Jeroen Busscher je leert te luisteren naar je klanten en dat mijn eigen lieve Esther (expert in hoogsensitiviteit) de voor- en nadelen van ‘luisteren met je lijf’ laat voelen.

Kortom een droomamplitude van 0,1 tot 1000 Hertz waar je als deelnemer ongetwijfeld stil’ van wordt.